Søren Kierkegaard Kredsen - Gilleleje Logo

Mindeudstilling om Søren Kierkegaard

Åbning af SØREN KIERKEGAARD's MINDESTUE i Gilleleje


Indvielse af kulturlokalet i Pyramiden, Vesterbrogade 54, Gilleleje

Det gamle Rådhus er istandsat og indgår nu som en del af Græsted-Gillelejes kulturhus Pyramiden.
Børne- og kulturforvaltningen har nu til huse i bygningen, og huset ledes af en brugergruppe med musikskoleleder og kulturkoordinator Erling Bevensee som daglig leder.

SØREN KIERKEGAARD KREDSEN blev forespurgt om der var interesse for en permanent mindre udstilling om Søren Kierkegaard i et lokale på første etage. Udstillingen er nu en realitet, gennemført af Søren Kierkegaard Kredsen ved Lis Møller-Jørgensen og Karl Damkjær. Indvielsen fandt sted den 14. september 2002 kl. 16.00, i forbindelse med indvielsen af det øvrige hus. Der var ca. 200 glade personer tilstede og programmet der var særdeles festligt, forløb således:

  • Gillelejesang ved musiker Carsten Mørch
  • Indvielsestale ved børne- og kulturudvalgs formand Per Roswall
  • Musik ved Carsten Mørch og Ketil Christensen
  • Brugertale ved Kulturelt SamrÃ¥ds formand Lennart Krag
  • Søren Kierkegaard citater ved Lis Møller-Jørgensen.

Herefter reception og besigtigelse af de forskellige lokaler, heriblandt Søren Kierkegaard udstillingen, som den dag var bemandet.

Udstillingen er åben i forvaltningens åbningstid, samt efter aftale. Der er læsestue og senere ligeledes en internetopkobling. Dermed rigtig god mulighed for at lade sig inspirere af Søren Kierkegaard.

Formand Lis Møller-Jørgensen, e-mail: lij@km.dk Opdateret 4/4 2007, besøg på denne side: 7254